* Poznámka: Sprevádzanie v tomto prípade nie je v zmysle činností cestovnej kancelárie.